Noticias

La nova web sobre els paisatges de la Reial Séquia de Montcada

El 7 de marzo presentamos la web sobre los paisajes del agua

jueves, 21 de febrero de 2013

El próximo 7 de marzo, a las 18 horas, presentaremos nuestro proyecto web 2.0 sobre L'Horta de Valencia. Con el título de Paisatges culturals a la Reial Séquia de Montcada, el proyecto consiste en un portal web que, de una manera dinámica, abierta y participativa, pretende contribuir a la mejora del conocimiento y la conservación del patrimonio cultural de L'Horta, incorporando día a día nuevos contenidos textuales, gráficos, audiovisuales y multimedia, y ofreciendo también un espacio de interacción a través de las redes sociales.

La presentación tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica de València (UPV), y en el acto intervendrán Joan Romero, catedrático de Geografía de la Universitat de València; Ignasi Mangue, coordinador del proyecto, y José María García Álvarez-Coque, catedrático de Economía Aplicada y profesor de Economía y Política Agrarias de la UPV.

Al acabar, se proyectará en primicia el cortometraje Esperant l’aigua (Miguel Ángel Baixauli, 2013), uno de los trabajos documentales que irán incorporándose a esta plataforma de Internet.

Flamencs a l'Albufera (foto: Toni Alcocer)

Agricultores aliados de los flamencos y la biodiversidad

viernes, 15 de febrero de 2013

El pasado 31 de enero, los agricultores de L’Estell decidieron en su junta general anual alargar dos semanas la inundación invernal de esta partida, trescientas hectáreas de arrozal situadas cerca de El Palmar, en pleno parque natural de L’Albufera. Lo hicieron asesorados por la Fundació Assut, dentro del acuerdo de custodia del territorio que mantenemos ambas entidades desde hace dos años.

Esta medida pretendía evitar que el marjal de L’Albufera quedara en seco antes de tiempo y repentinamente, como viene sucediendo año tras año, al concluir el período de caza invernal. De esta forma, las aves acuáticas podrían encontrar espacios de aguas someras donde descansar y alimentarse, reponerse del estrés y el agotamiento de la presión cinegética y recuperar fuerzas para afrontar con garantías su viaje a los territorios de cría.

Y los efectos no se han hecho esperar. En la última semana, los campos anegados de L’Estell han concentrado la mayor cantidad de flamencos registrada en la historia de este humedal: unas dos mil aves que no han pasado desapercibidas entre agricultores y visitantes.

Para la Fundació Assut, este suceso aparentemente anecdótico es un ejemplo de la importancia que, en un ámbito como L’Albufera, las pequeñas decisiones del agricultor tienen en la conservación del paisaje y la biodiversidad, y de cómo el manejo del agua y la gestión de los recursos pueden tener consecuencias positivas para el medio ambiente, perfectamente compatibles con la actividad económica. Y, en muchos casos, hasta provechosas.

La custodia del territorio es una herramienta que permite la participación e implicación de la sociedad en la conservación y divulgación del patrimonio cultural y natural. El proyecto desarrollado en la partida de L’Estell entre la Fudació Assut y la Comunitat de Regants de l’Estell i Rojas cuenta también con el apoyo del Parc Natural de l’Albufera, a través de la Oficina de Gestión Técnica de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

Pie de foto: Un bando de flamencos sobrevuela L'Albufera (Toni Alcocer).

Projecte sobre els paisatges de l'aigua (A la foto, un llaurador de Massamagrell).

Ignasi Mangue habla de nuestro proyecto sobre los paisajes tradicionales del agua

sábado, 19 de enero de 2013

Fent una mica d'història recent

Superat el llindar del segle XXI, gairebé tothom reconeix que l'agrupació d'espais tradicionals d'horta que envolten i recorren l'àrea metropolitana de València, així com la seua cultura mil·lenària de l'aigua, constitueixen un dels més singulars i valuosos paisatges culturals del continent europeu. Qüestió que no ha d'estranyar-nos, ja que el conjunt del litoral mediterrani constitueix un privilegiat nínxol de paisatges antròpics amb un dels graus de biodiversitat més alts de tot el planeta. La historiografia recent (Glick, Rosselló, Courtout, Ostrom, Mateu, Guinot, Olmos, Martínez, Sales o Sanchis, entre altres) s'ha encarregat de remarcar-ho una i una altra vegada durant les darreres dècades. Com també ha quedat reflectit en el gruix de publicacions de la resta de la comunitat acadèmica, als informes paisatgístics de la UE (informe Dobris), el reconeixement de la UNESCO del Tribunal de les Aigües com Patrimoni de la Humanitat o les regulars reivindicacions de les plataformes ciutadanes com ara la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2001.

Finalment, durant els anys 2005 i 2006, i en un context polític general europeu marcat per la protecció, gestió i ordenació dels seus paisatges (a través del Conveni Europeu del paisatge aprovat el 2000 a Florència), el govern autonòmic valencià va procedir a la redacció del Pla d'Acció Territorial de l'Horta de València (PATH) Aquest pla, dirigit per l'arquitecta Arancha Muñoz i dissenyat sota la influència dels paisatgistes de la Universitat de Harvard liderats per Carl Steinitz, establia un diagnòstic dels principals problemes, oportunitats i tendències que convergien en l'espai metropolità més important de terres valencianes. A més a més, el PATH identificava més d'una vintena d'unitats de paisatge, que en raó del seu volum d'elements identificats, passaren a convertir-se en el major inventari de patrimoni paisatgístic mai realitzat en aquesta comarca. Un inventari que permetia definir distints nivells de protecció, així com aplicar un grup de mesures concretes en favor de la preservació d'aquest territori, a través d'una sèrie d'estratègies variades.

Així, semblava que el PATH podia capgirar la llarga absència d'un ens metropolità i detindre la deriva destructiva d'aquest paisatge tradicional, però la seua aprovació i aplicació final han quedat en un inquietant suspens. Un impàs institucional que, de no remetre la situació actual, amenaça en convertir-se durant els propers anys en el pròleg d'una altra futura fase de destrucció massiva de les restes d'aquests paisatges de l'aigua.

El projecte: repensant els paisatges de l'aigua

Uns anys arrere, un grup d'investigadors i activistes patrimonials vinculats al Centre d'Estudis de l'Horta Nord decidírem participar en el PATH amb la intenció de contribuir a la millora del coneixement i conservació del patrimoni cultural de l'Horta. Un programa de treball col·laboratiu, que ens va deixar un valuós pòsit respecte la manera d'aproximar-nos i entendre globalment el paisatge. Passat un temps, i ja com a membres de la Fundació Assut, decidírem refinar la nostra recerca sobre aquest territori a través d'un projecte web 2.0. Una proposta divulgativa, on a més d'aplicar la nostra experiència i perspectiva acadèmica, decidírem seguir el fil conductor d'altres iniciatives europees i americanes, basades en la protecció i difusió dels paisatges tradicionals de l'aigua des d'una orientació eco-cultural.

Precisament, difondre i fer intel·ligible el coneixement del paisatge de l'Horta al gran públic fou un dels objectius que consideràrem prioritaris en aquesta nova etapa. Ja que enteníem que, per a garantir la preservació d'aquest conjunt d'espais i tradicions, era necessari aconseguir que una part substancial de la ciutadania els considerara part de la seua herència personal. Així mateix, també érem conscients que per a recuperar des d'un vessant democràtic i participatiu les permeabilitats històriques entre la ciutat de València i la seua perifèria, havíem d'admetre els distints trets i singularitats de l'actual societat multicultural. Finalment, totes aquestes qüestions enriquien exponencialment el patrimoni d'aquests paisatges culturals, ja que permetien viure’ls, recordar-los, observar-los i estimar-los des de diferents punts de vista. D'aquesta manera, la imatge col•lectiva de l'Horta, malgrat les seues abundants ambigüitats, es convertiria en un espai polifònic que tothom sentiria com a propi.

A continuació, calia definir quin era el marc espacial concret del nostre propòsit, ja que la complexitat i grandària geogràfica de l'Horta ens obligava a centrar-nos en un espai més reduït, més assumible. Decidírem seleccionar el territori irrigat per la Reial Séquia de Montcada, donada la nostra llarga trajectòria de vàries dècades de recerques sobre aquest escenari, i la positiva predisposició de la comunitat de regants a col·laborar amb nosaltres en el projecte. Val a dir que aquesta aportació de la Comuna de Montcada en el projecte ha sigut decisiva, ja que ens ha situat en una posició de privilegi per encarar la part antropològica de la cultura de l'aigua i d'altres múltiples aspectes socials relacionats amb les persones que reguen i treballen el camp, veritable motor d'aquest paisatge. Així doncs, era manifest que l'eix troncal d'aquest projecte havia de ser la pròpia séquia i la seua població agrària, acompanyades d'un seguit de distintes capes d'informació que des d'una perspectiva holística definiren la coexistència de funcions ecològiques, econòmiques, culturals, històriques i estètiques en aquest territori.

Partint d'aquests objectius i filosofia de treball, el més coherent era configurar el gruix dels continguts del projecte web a través del ja assenyalat enfocament eco-cultural del territori. És a dir, entendre que l'espai ocupat per aquest canal de reg és un sistema viu on interactuen distints elements naturals i culturals, acoblats per un seguit de relacions mútues que s'han anat teixint al llarg del temps. D'acord amb aquests principis, creàrem dins el web un espai central on havien de reposar els principals continguts, sota el títol paisatges culturals. Aquest gran contenidor d'informació quedava configurat en tres grans àrees: espai físic, paisatges de l’aigua i la gent. L’àrea de l’espai físic, corresponia a la representació d’allò natural, la biosfera, mentre que les altres dues (paisatges de l’aigua i la gent), corresponien a tot allò que constitueix la representació cultural del paisatge, la ionosfera. Unes àrees que al seu mateix temps decidírem esmicolar en un seguit de subapartats i seccions, que respongueren al conjunt de complexitats que donaven forma al mosaic territorial ocupat per la Séquia de Montcada. Per altra banda, aquesta fragmentació “artificial” dels continguts (una mena de taxonomia paisatgística sui generis), també ens resultava útil a l’hora de formalitzar un treball multicapes que ens facilitara una circulació fluïda de la informació pel laberint d'escales, espais i distints nínxols culturals.

Acceptar la multifuncionalitat d'aquest paisatge cultural ens ha portat, també, a interioritzar una manera de treballar transdisciplinar i horitzontal bastant necessària. Comptat i debatut, una experiència de feina col•laborativa simultània molt enriquidora, on la presència de gent de distintes disciplines acadèmiques i professionals, ha permès incorporar una gran varietat d'enfocaments i maneres d'observar el paisatge, així com d'interpretar-lo i explicar-lo. Finalment, durant els anys 2011 i 2012, i gràcies a una subvenció del Ministeri de Cultura (que hem pogut renovar recentment), ha sigut possible enllestir la primera fase d'aquest projecte, amb la implementació de tota l'estructura de la web i el seu sistema de navegació. Tot incloent també una mínima part de materials, i algunes aplicacions i recursos online que presentarem públicament a principis del 2013.

El següent pas en el desenvolupament d'aquest treball multimèdia serà ampliar progressivament el volum de continguts, així com afegir altres funcionalitats i aplicacions. A més a més, esperem també incorporar les mirades d'altres investigadors que contribueixen a la transdisciplinarietat que persegueix aquest projecte. Un darrer objectiu rellevant per a les properes etapes és fer el salt a les xarxes socials, amb la intenció que una part important d'aquest web es transforme en una plataforma i xarxa distributiva de coneixements i accions sobre aquest paisatge. Una xarxa on la gent a peu de carrer o vora séquia, puga també participar en el bastiment del coneixement i ajudar a donar forma al patrimoni dels paisatges culturals de la Reial Séquia de Montcada.

Aquí se puede ver el artículo publicado originalmente en Harca.

L'Estell

SEO/BirdLife nos invita a hablar sobre la custodia del territorio en arrozales

martes, 15 de enero de 2013

Hace unos días, invitados por SEO/BirdLife, hablamos sobre nuestro proyecto de custodia del territorio en arrozales de L’Albufera. Además de explicar las razones y la marcha del proyecto, insistimos en la conveniencia de impulsar iniciativas de este tipo, destinadas a trabajar por una gestión más participativa y comprometida de la sociedad en la conservación de nuestro paisaje y de los recursos naturales, culturales y sociales.

El acuerdo de custodia del territorio que mantiene la Fundació Assut con la Comunidad de Regantes de la Partida de L’Estell constituye una iniciativa pionera en el ámbito de L’Albufera, al ser el primero en implicar directamente a un colectivo de agricultores. El objetivo del acuerdo es el de desarrollar iniciativas relacionadas con la integración y adecuación de las prácticas agrícolas, la recuperación del patrimonio, la gestión racional de la caza, la mejora del hábitat y la promoción de actividades y usos compatibles con la agricultura. En el pacto se contempla también la ejecución de programas de investigación y de acciones de educación y divulgación.

En general, se trata de proyectos encaminados a favorecer tanto a los titulares y usuarios del suelo, que ven revalorizadas sus tierras y su actividad, como a la sociedad en su conjunto, beneficiaria última de una gestión del territorio racional y responsable. La intención de este acuerdo pionero es también establecer una serie de mecanismos y herramientas de gestión que puedan servir de modelo en ámbitos similares, allí donde la agricultura y, en particular, el cultivo del arroz sean el principal recurso productivo.

2ª Trobada UV-IDECOS

2ª Trobada Universitat de València-IDECOS

lunes, 26 de noviembre de 2012

El fin de semana del 30 de noviembre al 1 de diciembre tendrá lugar la 2ª Trobada Universitat de València-Instituts d'Estudis Comarcals organizada por el Vicerrectorado de Participación y Proyección Territorial y la Federación de Institutos del País Valenciano. Vicent Sales, en su doble condición de presidente del Centre d'Estudis de l'Horta Nord i la Fundació Assut, intervendrá el viernes 31 a las 13:30 h. en una mesa redonda sobre Medio ambiente y territorio.

Para asistir es conveniente inscribirse mediante este formulario.

Las jornadas tendrán lugar a Sala Joan Fuster de la Facultad de Geografía e Historia.

Jornada d'associacions de l'Albufera

Las asociaciones de L’Albufera apuestan por el trabajo conjunto

lunes, 26 de noviembre de 2012

El asociacionismo en L’Albufera muestra signos evidentes de madurez. El pasado 25 de noviembre, más de un centenar de representantes de 38 asociaciones y colectivos del parque natural, entre los que se encontraba la Fundació Assut, se dieron cita en El Saler para emprender un ambicioso proyecto interasociativo. La iniciativa pretende marcar el rumbo de una futura gobernanza participativa en el entorno protegido.

Enmarcado en el contexto del proyecto LIFE+ Seducción Ambiental del Ayuntamiento de Valencia, el encuentro congregó a colectivos de diferente índole: conservacionistas, hosteleros, barqueros, pescadores, amas de casa, administraciones…

Como resultado de esta jornada participativa, se aprobó la creación de dos grupos de trabajo: uno se encargará de la creación de un registro de asociaciones del parque natural, primer paso de lo que se prevé un marco conjunto de comunicación y acción; mientras que el otro se dedicará a organizar la II Fira d’Associacions de l’Albufera, que previsiblemente tendrá lugar la próxima primavera.

Si bien entre las diferentes entidades que han participado en la jornada hay opiniones y puntos de vista diferentes sobre la realidad de L’Albufera, todas manifestaron coincidir en su apego a este entorno y en su interés por encontrar soluciones que impulsen el desarrollo sostenible.

Una trobada de col·lectius en el Saler

Encuentro de asociaciones y entidades por L’Albufera

martes, 20 de noviembre de 2012

En el Parc Natural de l’Albufera trabajan muchos colectivos: agricultores, hosteleros, conservacionistas, cazadores, habitantes, barqueros, turistas, investigadores, centros educativos… Los puntos de vista, intereses o enfoques de cada uno son muy diferentes y, a veces, enfrentados. Sin embargo hay algo que une a todos ellos: su preocupación por L’Albufera y el convencimiento de que es necesario buscar soluciones que concilien todos los usos y la protección de este espacio.

Las asociaciones y entidades son actores claves en el desarrollo sostenible de L’Albufera y en el futuro cabe esperar que su papel en la gestión del espacio sea aún más relevante de lo que lo es hoy. A través de proyectos como el de Seducción Ambiental y actuaciones concretas, se ha querido potenciar la participación de asociaciones y organizaciones en la gestión del entorno protegido.

El año pasado, la I Feria de Asociaciones y Entidades de l’Albufera (la foto corresponde al primer encuentro para su organización) demostró que las entidades que trabajan en este entorno son capaces de desarrollar iniciativas conjuntas. Quedaba demostrado que el tejido asociativo ha alcanzado una madurez que lo convierte en una pieza clave para la resolución de conflictos y la propuesta de soluciones.

Dentro de este proceso y como parte culminante de él, el proyecto Seducción Ambiental ha organizado para el domingo 25 de noviembre la Trobada de Germanor d’Associacions i Entitats de l’Albufera de València, un encuentro dirigido a dibujar una estrategia conjunta para los próximos años.

Los objetivos de este encuentro son reforzar la cohesión entre los actores sociales de L’Albufera; seguir ensayando técnicas de diálogo para compartir diferencias y encontrar soluciones consensuadas, y pensar en posibles herramientas de información y comunicación que sirvan para mantener un contacto interasociativo y ayuden a la toma de decisiones democráticas.

El encuentro pretende sentar también las bases para una segunda edición de la Fira de l’Albufera, que sería organizada de forma autónoma por los colectivos en la primavera de 2013.

Mosca negra

Sobre la mosca negra y su tratamiento en el Júcar

sábado, 10 de noviembre de 2012

Por su interés, nos hacemos eco de una nota del biólogo Juan Rueda, especialista en macroinvertebrados, en la que, a propósito de alarmas infundadas, niega rotundamente que la mosca negra (Simulium erythrocephalum) tenga o pueda tener su hábitat en áreas pantanosas o zonas de arrozal como L’Albufera. Rueda, además, desaconseja el uso de inhibidores de crecimiento para combatirla, ya que éstos son tratamientos que pueden perjudicar a otras especies y no actúan contra los ejemplares adultos.

El aumento de la población de este insecto ha provocado una alarma social a causa de las picaduras que produce. Pero, según este entomólogo, “los arrozales no tienen nada que ver con el ciclo de la mosca negra. Se circunscribe exclusivamente a aguas corrientes, normalmente limpias y oxigenadas y con cierta carga de materia orgánica de la que se alimenta. Su larva se desarrolla de forma habitual en la mayor parte de los ríos de la Comunidad Valenciana y en ningún caso procede del Delta del Ebro.”

Para Rueda, colaborador de la Fundació Assut en diversas investigaciones, la presencia de la mosca negra es notable desde 2009 entre Carcaixent y la desembocadura del Xúquer en Cullera, y “está favorecida por el aumento de la vegetación acuática sumergida”. Así lo ha determinado tras una investigación financiada por el Ayuntamiento de Valencia.

Basándose en conclusiones propias y en estudios llevados a cabo en las comarcas tarraconenses del Baix Ebre y el Monsià, Rueda dice que el tratamiento más eficaz contra la proliferación de la mosca negra consiste en “actuar sobre las larvas en el agua del río con una bacteria, el Bacillus thuringiensis var israelensis. Este es un producto biológico que se muestra eficaz en un cien por cien de los casos, siempre que su aplicación sea la correcta.”

Por otro lado, explica que también debe procederse “a la retirada de vegetación acuática sumergida y, por consiguiente, de gran cantidad de huevos, larvas y pupas. Nada de utilizar inhibidores de crecimiento ya que estos no son específicos y perjudican otras especies, además de que su uso es inútil porque no afecta a la fase adulta de la mosca negra.”

“A partir de ahora —dice—, se impone una estrategia global desde Carcaixent hasta la desembocadura del río Júcar ya que el problema irá en aumento si no se actúa con rigor.”

Esperant l'aigua

Apuntes cinematográficos sobre la huerta

domingo, 21 de octubre de 2012

Antes que hablar, decir o explicar, el cine de Miguel Ángel Bauxauli se limita a mostrar. La cámara de Baixauli atiende a lo que le ponen delante sin pretender apenas mediar en lo que está ocurriendo. Así, bajo este enfoque documental y desde un punto de vista etnográfico similar al que caracteriza su película Temps d’aigua (2009), acaba de emprender ahora un nuevo proyecto audiovisual en torno a la cultura del agua en la comarca valenciana de L’Horta Nord.

Este proyecto está vinculado a la plataforma multimedia sobre los paisajes culturales de la Acequia de Moncada que, bajo la dirección del arqueólogo Ignasi Mangue y la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia, está desarrollando la Fundació Assut.

La primera de estas producciones audiovisuales, titulada Esperant l’aigua, se centrará en la llegada del agua de riego a uno de los términos municipales de L’Horta y en la actividad humana que este hecho genera. La intención de la Fundació Assut y del propio Miguel Ángel Baixauli es crear una serie de cortometrajes que, como retazos de vida y de realidad, muestren lo que ocurre día a día en torno a un sistema tradicional de regadío como es la Acequia de Moncada y, más ampliamente, la huerta de Valencia.

Segona edició de 'L'Albufera de cine'

El sueño de un festival anfibio

martes, 4 de septiembre de 2012

Para seguir contribuyendo a la divulgación y la conservación del patrimonio natural y cultural de L’Albufera y dar a conocer la realidad de ámbitos similares, la Fundació Assut y el Parc Natural de l’Albufera organizaron el pasado mes de agosto la segunda edición de ‘L’Albufera de cine’.

Si el año pasado se trataba de mostrar buena parte de la aportación del cine a la reflexión sobre este humedal valenciano, el certamen consistió esta vez en una breve selección de películas centradas en otros humedales y espacios agrícolas asociados a ellos; lugares que evidencian ciertos paralelismos con L’Albufera.

Las proyecciones fueron en El Palmar, en la Trilladora del Tocaio, una antigua construcción de usos agrícolas relacionados con el cultivo del arroz cuyos propietarios, con el asesoramiento de la Fundació Assut, quieren recuperar para destinarla a actividades de dinamización local y de conservación y promoción de los valores patrimoniales de L’Albufera.

Más allá del cine

Este segundo ciclo de cine de humedales ha querido sentar las bases de un incipiente “festival anfibio”, un certamen de carácter internacional dedicado a la promoción, la divulgación y la preservación de los valores naturales y culturales de las zonas húmedas a través del cine y el vídeo, la música, la fotografía y otros medios y disciplinas. El objetivo último es generar conciencia y sensibilización social sobre la importancia que tienen los humedales en el mundo.

Página 5 de 8« Primera...34567...Última »
Contacta con nosotros | fundació assut © 2014 | Embarcador, 28 - 46012 - El Saler (València) | info@fundacioassut.org