El nostre logo

+ Sobre la Fundació… (1/3)

marques dels redolins

El logotip de la Fundació Assut està basat en els signes emprats pels pescadors de l’Albufera de València per a identificar els “redolins” o punts fixos de calada, llocs en què històricament es disposaven les arts de pesca i que encara hui se segueixen sortejant cada temporada entre els membres de la Comunitat de Pescadors del Palmar.


Si bé la pesca en l’Albufera és una activitat molt antiga, anterior a la conquesta cristiana, el sorteig anual és més recent (possiblement, del segle XV). Atès que, aleshores, els pescadors eren analfabets, cadascun d’ells utilitzava un d’aquests signes per a marcar el seu punt de calada i, també, per a identificar el seu dret al mateix.

“(…) cada patró posseeix, amb el seu signe, el mateix redolí mentre és membre de la Comunitat. (…) No obstant açò, la calada concreta en la qual exercirà el seu redolí pot canviar cada any segons el resultat del sorteig. Per aquest motiu el redolí com calada i el redolí com a dret de pesca —la calada d’una banda, i la posició del patró en la Comunitat amb la seua barca, xarxes i signe, per una altra— són dues coses diferents (…).”

Ricardo Sanmartín Arce, La Albufera y sus hombres

Tot i mostrar trets comuns amb altres aiguamolls del Mediterrani i d’Europa, la pesca tradicional en l’Albufera és plena de singularitats. Quan era una de les principals formes de vida per als pobladors del llac, els mètodes i sistemes de pesca eren molt diversos. Amb el pas del temps, alguns d’aquests sistemes de captura, pràctiques i arts de pesca han anat perdent-se. La pesca amb fitora a la llum de torxes, amb canya, amb nansa (mornells i mones i totes les seues variants), el gamber, les xarxes estàtiques o les calades són només una part de les moltes modalitats de pesca que, durant segles, s’han practicat a l’Albufera.

Contacta amb nosaltres | fundació assut © 2014 | Embarcador, 28 - 46012 - El Saler (València) | info@fundacioassut.org