Tres-cents voluntaris per l’Albufera

Entre gener de 2023 i juny de 2024, més de tres-centes persones, empleades de CaixaBank, han participat en el programa Cerca mitjançant accions de voluntariat relacionades amb la recuperació i conservació del paisatge de l’Albufera.

Projecte LOFI: Aprenentatge, creativitat i compromís al voltant de l’alimentació

Desenvolupat per diferents socis d’Itàlia, Països Baixos i Espanya, entre els quals està la Fundació Assut, aquest projecte proposa un pla pedagògic per al desenvolupament de competències clau en l’educació secundària. Mitjançant una sèrie d’eines i recursos interculturals i intergeneracionals, l’objectiu és promoure el coneixement, el rescat, l’intercanvi i la comunicació creativa de la memòria i el patrimoni associats a l’alimentació local tradicional.

Pactem Nord premia la Fundació Assut per la seua labor de custòdia del paisatge de l’Horta

En la seua VI Gala Biennal, celebrada el passat 15 de desembre al Puig de Santa Maria, el Consorci Pactem Nord va concedir el seu distintiu especial a la Fundació Assut per la seua trajectòria de més de deu anys de treball centrat en la custòdia del territori, el...

Arròs i biodiversitat al Tancat de l’Estell, una relació simbiòtica

El projecte del Tancat de l’Estell es consolida gràcies al suport de la Fundació Bancaixa i CaixaBank mitjançant la IV Convocatòria Mediambiental. Mitjançant un acord de custòdia del territori, la Comunitat de Regants de l’Estell i Rojas i la Fundació Assut treballen conjuntament des de 2011 orientades doblement cap al benefici de l’activitat agrícola i la millora del paisatge i la biodiversitat.

Bodegas Vicente Gandía, pel paisatge i la naturalesa de l’arròs a l’Albufera

En 2023, l’empresa valenciana Bodegas Vicente Gandía centra el seu pla d’RSC a l’Albufera. Mitjançant el programa «Som Albufera», col·labora amb la Fundació Assut en la divulgació i la conscienciació al voltant de la relació directa entre l’agricultura de l’arrossar i la conservació de la naturalesa i el paisatge.

Més de 1.500 alumnes de Primària descobreixen l’Horta jugant a l’aula

El «Joc de l’Horta», activitat d’educació agroecològica promoguda per Horta Viva i la Fundació Assut, ha acostat el valor del patrimoni agrícola valencià a més de 1.500 escolars de Primària en a penes dos mesos.

Nou impuls al projecte de custòdia del territori al Tancat de l’Estell

El projecte associat a l’acord de custòdia del territori que la Fundació Assut manté amb la Comunitat de Regants del Tancat de l’Estell des d’abril de 2011 ha rebut aquest any nou impuls gràcies a l’ajuda concedida per la Fundació Bancaixa i CaixaBank dins de la III Convocatòria Mediambiental, i al suport del Fòrum de Xarxes i Entitats de Custòdia del Territori (FRECT) amb la col·laboració d’Ecoembes.

En la Fundació Assut, oferim a la societat valenciana eines per a la custòdia dels nostres paisatges i el nostre patrimoni natural i cultural. Parem atenció especial als entorns litorals, les zones humides com l’Albufera i els sistemes de regadiu tradicionals com l’Horta de València i la Ribera del Xúquer.

Pel territori on vivim. Pel medi que ens dona vida.

 

Cultura i patrimoni

El paisatge associat als sistemes litorals que constitueixen el nostre àmbit de treball acumula un important llegat cultural i patrimonial que sovint està insuficientment estudiat, divulgat i conservat. Promoure i posar en valor aquest recurs és essencial per a la conservació del medi ambient i el desenvolupament socioeconòmic.

Biodiversitat

Treballem en la recuperació i la conservació de la qualitat ambiental del territori i la biodiversitat mitjançant l’estudi, l’educació i la divulgació dels seus valors naturals, així com fent servir instruments de mediació i participació com la Custòdia del Territori i el voluntariat.

Ordenació del territori

Intervenim i prestem assessorament en assumptes relacionats amb la planificació territorial i la gestió de l’ús dels recursos, principalment en zones urbanes i periurbanes, a fi d’aconseguir la viabilitat i la integració de l’activitat socioeconòmica en el territori i frenar la degradació del medi i el paisatge.

Participació i dinamització

Promovem i col·laborem amb entitats locals posant en marxa, dinamitzant i assessorant sobre processos de participació ciutadana que permeten i milloren la gestió i el disseny de l’espai públic, l’ordenació del territori i el seu desenvolupament socioeconòmic, atenent principalment al medi i l’activitat agrícoles i els aprofitaments propis dels aiguamolls litorals.

Comunicació i assessorament

Prestem serveis de comunicació i assessoria tècnica a organismes públics i privats en la realització d’actuacions i plans relacionats amb la història, la viabilitat i la integració dels usos tradicionals i la gestió sostenible del territori i el paisatge.

Investigació

A sovint en col·laboració amb universitats i centres d’estudi i investigació, un dels objectius de la Fundació Assut és aprofundir en el coneixement dels valors i recursos naturals, paisatgístics, culturals i socioeconòmics del territori.

Educació i divulgació

Mitjançant el programa Cerca, divulguem la naturalesa i la cultura de l’Albufera, l’Horta de València, la Ribera del Xúquer i altres paisatges culturals afins. L’objectiu és contribuir al coneixement del medi, augmentar la valoració social d’aquesta realitat i crear consciència sobre la necessitat de protegir-la front els problemes i amenaces que l’acuiten.

Audiovisual

La producció audiovisual constitueix una de les línies de treball de la Fundació Assut. Mitjançant el vídeo documental, l’objectiu és indagar en la memòria i la realitat del regadiu tradicional i els aiguamolls litorals i contribuir al coneixement i la conservació d’aquests paisatges culturals lligats a l’aigua.

Publicacions

En relació amb els objectius de comunicació, educació i investigació, i tractant de combinar la informació científica i la divulgació més accessible, en la Fundació Assut contemplem l’edició de publicacions impreses i digitals: llibres, quaderns, fullets, periòdics… 

Projectes

Les nostres activitats se centren en la gestió sostenible, la conservació, la investigació i la divulgació del medi natural i humà.

Si estàs amb nosaltres, comptem amb tu!

Col·labora