Entre gener de 2023 i juny de 2024, més de tres-centes persones, empleades de CaixaBank, han participat en el programa Cerca mitjançant accions de voluntariat relacionades amb la recuperació i conservació del paisatge de l’Albufera.

Amb el programa Cerca, que inclou a més activitats de divulgació i de ciència ciutadana, la Fundació Assut tracta any rere any de portar avant iniciatives concretes de restauració i conservació d’hàbitats a través d’accions de voluntariat. Este és el cas de les jornades que, vinculades a l’última edició de la Convocatòria de Medi Ambient de CaixaBank, línia d’ajudes encaminada a la millora del patrimoni natural, han tingut lloc esta primavera en diverses zones de la Devesa i la marjal. En total, han sigut vuit accions, en les quals han intervingut activament 174 voluntaris, tots empleats de la citada entitat, consistents en la plantació de vegetació autòctona, la retirada de fem i deixalles i l’eliminació de plantes exòtiques. Amb esta iniciativa, es tracta d’implicar els participants en el seguiment ambiental i d’actuar sobre les causes de degradació i pèrdua de l’hábitat.

Foto: Plantació de lliri groc.

Els voluntaris van començar per actuar en diverses zones degradades de la Devesa, on van sembrar i plantar diferents espècies de plantes i arbustos propis de les mallades i la màquia litorals. El treball de restauració paisatgística va continuar en l’agrosistema de l’arrossar, concretament al Tancat de Malta, el Tancat de l’Estell i l’àmbit del regadiu de la Séquia de l’Or, on es va plantar lliri groc en els marges de les séquies i es va retirar fem, especialment residus plàstics. I, finalment, els voluntaris van tornar a la zona de la restinga litoral, a les dunes més pròximes a la platja, on van contribuir al programa de control i eliminació de la vegetació exòtica invasora que duu a terme el Servici Devesa-Albufera de l’Ajuntament de València.

Més enllà de la seua adscripció concreta al programa Cerca, estes accions de voluntariat s’enquadren en el projecte de custòdia del territori que la Fundació Assut manté al Tancat de l’Estell en col·laboració amb la seua comunitat de regants, així com en altres marcs i àmbits d’actuació en els quals esta organització s’associa a diferents entitats públiques i privades amb l’objectiu últim de contribuir a la conservació dels paisatges de l’Albufera i l’Horta de València. Entre estes entitats, hi ha la Generalitat Valenciana, mitjançant el Parc Natural de l’Albufera i l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA); el ja referit Servici Devesa-Albufera de l’Ajuntament de València, i les comunitats de regants de la Séquia de l’Or i la Reial Séquia de Montcada.

Foto: Sembra de boles de llavors a la Devesa.