L’Amfibi, el periòdic de l’Albufera

, ,

En relació amb l’àmbit de treball de la Fundació Assut —el territori, els paisatges culturals i la naturalesa de la plana litoral valenciana—, L’Amfibi és un nou mitjà de comunicació social dedicat a donar a conèixer la realitat de l’Albufera i fomentar el compromís de les persones en la seua recuperació i conservació. En format imprés i digital, en valencià —amb versió web també en castellà—, està dirigit als habitants d’aquest lloc i del seu entorn immediat, així com als seus visitants efectius i potencials.

Els objectius són divulgar i informar en sentit ampli —incloent aspectes relacionats amb la gestió del parc natural, com censos i noticiaris ornitològics, comunicats institucionals, anuncis, terminis i normatives sobre usos i activitats…— i sensibilitzar l’opinió pública
sobre la importància de les manifestacions culturals i els valors naturals de l’Albufera, una de les principals zones humides del sud d’Europa, així com contribuir a la seua promoció, preservació i valorització.

Es tracta també d’informar sobre la missió i el treball de la pròpia Fundació Assut, així com d’altres institucions i entitats afins, d’oferir un punt de trobada i debat als diferents i múltiples agents implicats en el manteniment del territori, i d’amplificar la veu de les persones i institucions que exercisquen una labor constructiva a favor d’aquest paisatge.

La informació està centrada en aquest àmbit territorial, pertanyent a dues comarques —l’Horta de València i la Ribera del Xúquer—, a fi d’enfortir la seua identificació com a espai amb una identitat i una cultura pròpies, associades a l’aiguamoll; una realitat amb conflictes, amenaces, preocupacions i interessos característics, i amb necessitats particulars pel que fa a la vertebració territorial, cultural i lingüística, i la conservació del paisatge i les tradicions associades.

Objectius

L’Amfibi té els següents objectius específics:
• Conscienciar la societat sobre la importància que tenen l’Albufera i, en general, tots els aiguamolls, especialment els valencians, en l’equilibri del territori a diferents escales.
• Informar sobre la missió, els oblectius i el treball de la Fundació Assut i de la resta d’organitzacions no lucratives que operen en l’Albufera.
• Fomentar i enfortir l’ús del valencià entre les institucions, entitats i associacions que treballen al territori de l’Albufera, així com reforçar la seua consideració, respecte i estima entre la població local i els visitants.
• Fomentar la implicació ciutadana, acadèmica i institucional en la conservació dels valors naturals, culturals, patrimonials i econòmics de l’Albufera.
• Oferir un lloc de trobada i una plataforma de comunicació a les persones, col·lectius i institucions que treballen per aquest entorn, i difondre les amenaces, problemàtiques i conflictes als quals s’enfronten.
• Incrementar la quantitat i la qualitat de la informació, així com els mitjans d’aplicació divulgativa, per a un millor coneixement d’aquest territori i els seus valors.
• Divulgar els valors de l’Albufera entre la població infantil i juvenil.
• Afavorir la implicació de la població local amb un espai natural que està inclòs en la Xarxa Natura 2000 (Parc Natural de l’Albufera) i del seu teixit socioeconòmic en accions que redunden en la seua conservació.
• Contribuir a la vertebració d’un territori que posseeix una identitat i una cultura pròpies, associades a l’aiguamoll.

Data: Des de 2019

Col·laboracions i patrocinis: Ajuntament de València / Global Omnium / SAV (Agricultores de la Vega de Valencia) / GA Alimentaria.

Skills

Posted on

26 agost, 2019