El «Joc de l’Horta»: Agroecologia a l’escola

Descripció

En la Fundació Assut, col·laborem amb agents educatius, amb entitats privades i públiques, amb la Universitat i amb organitzacions no governamentals en una estratègia de foment d’aliances per a la consecució d’un objectiu comú: la transició agroalimentària.

Prenent com a referència el recentment publicat II Pla Valencià de Transició Agroecològica, l’abordatge de l’emergència climàtica i la demanda del sector agrícola i la ciutadania en la construcció d’un sistema agroalimentari local, just i sostenible, busquem mitjançant l’educació agroecològica inculcar en edats primerenques el valor del patrimoni agrícola valencià, l’alimentació saludable i el paper dels agroecosistemes en el benestar humà.

Aprofitant l’efecte multiplicador de les escoles, aquest projecte persegueix la formació d’una ciutadania activa i compromesa en la defensa de l’agricultura mitjançant el consum i la producció responsables.

Objectius

▪ Capacitar el professorat d’Educació Primària mitjançant l’elaboració de recursos didàctics orientats a l’alimentació saludable, l’agricultura agroecològica i la consciència ecosocial, específicament referits al territori valencià.

▪ Dinamitzar sessions ludicoformatives en aules d’Educació Primària al voltant de l’agricultura agroecològica i l’alimentació saludable.

Desenvolupament

El projecte té com a destinataris més de 60 escoles d’Educació Primària en les tres províncies de la Comunitat Valenciana i a més de 1.200 alumnes de primer, segon i tercer cicle de Primària.

Finançament

El projecte s’ha finançat gràcies a la subvenció destinada a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV Núm. 9296 / 11.03.2022).

Col·laboracions

El projecte està desenvolupat juntament amb Horta Viva, una entitat de llarg recorregut en l’educació agroambiental al territori de l’Horta de València, i creadora del «Joc de l’Horta», en el qual es basa aquesta proposta didàctica.

Skills

Posted on

31 octubre, 2022