La pesca artesanal a l’Albufera: una exposició i un documental

La pesca artesanal a l’Albufera: una exposició i un documental

Aquest projecte, desenvolupat en dues fases en 2021 i 2022, ha consistit en l’elaboració d’una exposició de 12 panells, un documental de mig metratge (34 minuts) i un fullet divulgatiu centrats en la pesca artesanal a l’Albufera.ObjectiuProduir i posar a...
La gestió del patrimoni i els usos no agraris a l’Horta

La gestió del patrimoni i els usos no agraris a l’Horta

Propostes de continguts per a un pla de gestió i planificació del patrimoni cultural i dels usos no agrícoles en el sòl no urbanitzable del terme municipal de València. Descripció L’Horta de València, malgrat el seu extraordinari valor, és un paisatge amenaçat per...
L’Amfibi, el periòdic de l’Albufera

L’Amfibi, el periòdic de l’Albufera

En relació amb l’àmbit de treball de la Fundació Assut —el territori, els paisatges culturals i la naturalesa de la plana litoral valenciana—, L’Amfibi és un nou mitjà de comunicació social dedicat a donar a conèixer la realitat de l’Albufera i fomentar el compromís...
Delta Lady: turisme sostenible als deltes europeus

Delta Lady: turisme sostenible als deltes europeus

El Consell de Càmares de la Comunitat Valenciana participa juntament amb entitats de diversos països europeus en el projecte Delta Lady: Floating Cultures in River Deltes, una iniciativa liderada per la Universitat de Twente (Països Baixos) que es desenvolupa entre...
Exposició: 150 anys de l’IVIA

Exposició: 150 anys de l’IVIA

En la Fundació Assut, hem col·laborat amb l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) en la realització d’una exposició —continguts, disseny i instal·lació— sobre la història d’aquesta institució, que ha celebrat en 2018 els 150 anys...