El Consell de Càmares de la Comunitat Valenciana participa juntament amb entitats de diversos països europeus en el projecte Delta Lady: Floating Cultures in River Deltes, una iniciativa liderada per la Universitat de Twente (Països Baixos) que es desenvolupa entre 2018 i 2023 en el marc del programa Interreg Europe per al progrés en les polítiques relatives al patrimoni natural i cultural. En la Fundació Assut, col·laborem amb el Consell de Càmares en l’organització de les reunions i prestant-los assessorament a l’hora d’aprofundir en els objectius del projecte. A més a més, participem en les trobades d’experts dins del grup regional de l’Albufera.

Objectius

L’objectiu concret és millorar els instruments polítics que fomenten l’aprofitament dels serveis de l’ecosistema, la millora dels recursos naturals i culturals dels deltes i les zones humides, i el desenvolupament de les economies locals. Mitjançant l’intercanvi d’experiències, bones pràctiques, capacitats i iniciatives, Delta Lady es desenvolupa en sis regions europees amb deltes: Països Baixos (Delta del Rin), Romania (Delta del Danubi), França (La Camarga), Espanya (L’Albufera), Itàlia (Delta del Po) i Irlanda (Delta del riu Blackwater).

Bones pràctiques

En aquest cas, s’ha pres com a marc de treball les activitats turístiques en espais protegits, de manera que cada regió que participa en el projecte treballarà analitzant casos de bones pràctiques en els diferents territoris. Es tracta de definir noves mesures que afavorisquen el desenvolupament econòmic sostenible, les activitats innovadores i la bioeconomia en assumptes clau com el turisme, l’esport, l’art i l’educació. Pel que fa a l’Albufera, que en març va acollir la segona Reunió Interregional del projecte, s’ha constituït un grup d’experts que es reunirà cada sis mesos a fi de debatre sobre els usos i la gestió turística en aquest espai protegit.

Skills

Posted on

30 març, 2019