La gestió del patrimoni i els usos no agraris a l’Horta

La gestió del patrimoni i els usos no agraris a l’Horta

Propostes de continguts per a un pla de gestió i planificació del patrimoni cultural i dels usos no agrícoles en el sòl no urbanitzable del terme municipal de València. Descripció L’Horta de València, malgrat el seu extraordinari valor, és un paisatge amenaçat per...
Delta Lady: turisme sostenible als deltes europeus

Delta Lady: turisme sostenible als deltes europeus

El Consell de Càmares de la Comunitat Valenciana participa juntament amb entitats de diversos països europeus en el projecte Delta Lady: Floating Cultures in River Deltes, una iniciativa liderada per la Universitat de Twente (Països Baixos) que es desenvolupa entre...
Estudi «Sollana Municipi Turístic»

Estudi «Sollana Municipi Turístic»

Arran l’interès de l’Ajuntament de Sollana pel desenvolupament d’iniciatives vinculades a la millora i la promoció turística i del medi ambient, en la Fundació Assut vam redactar un «Estudi per a la declaració de Sollana com a Municipi Turístic de la Comunitat...
Roda l’Albufera

Roda l’Albufera

«Roda l’Albufera» és una iniciativa que la Fundació Assut, amb el suport de GA Alimentària, repeteix cada any almenys una vegada. Una excursió d’un dia amb la qual posar de manifest les implicacions ambientals i patrimonials de l’Albufera i...
La ruta de l’aigua de la Séquia Reial del Xúquer

La ruta de l’aigua de la Séquia Reial del Xúquer

La Ruta de l’Aigua de la Séquia Reial del Xúquer, a través d’un recorregut per a ciclistes, corredors, excursionistes i vianants que discorre a la vora del canal principal d’aquesta xarxa de reg, vol afegir noves funcionalitats a aquest eix agrícola i cultural,...