Artxiviu de l’Horta

Artxiviu de l’Horta

Els protagonistes de la història agrària de l’Horta de València desapareixen sense que fins ara ningú s’haja ocupat d’arreplegar, ordenar i divulgar els seus records i experiències. Aquest formidable cabal de sabers, indispensable per a entendre aquests paisatges...
Esperant l’aigua

Esperant l’aigua

Esperant l’aigua és un projecte documental de Miguel Ángel Baixauli i la Fundació Assut centrat en el territori, el paisatge i la cultura de l’Horta de València i, en general, de tot el complex sistema de regadius i marjals que s’estén per aquesta plana litoral,...
Congrés ‘Regadiu, societat i territori’

Congrés ‘Regadiu, societat i territori’

Els regadius tradicionals constitueixen una de les més valuoses interaccions entre naturalesa i cultura desenvolupades per la Humanitat. Han estat històricament una peça clau en l’evolució de nombrosos pobles i ciutats en medis àrids i semiàrids. Són espais que encara...
La pesca en l’Albufera

La pesca en l’Albufera

L’Albufera és cèlebre més enllà dels seus confins per la seua immensa riquesa pesquera Max Thede, L’Albufera de València, 1933. La Fundació Assut, amb l’objecte de contribuir en una millor conservació i divulgació dels nostres valors naturals i culturals, proposa,...
Paisatges culturals de la Reial Séquia de Montcada

Paisatges culturals de la Reial Séquia de Montcada

La Reial Séquia de Montcada és una institució fonamental per a la comprensió de com es gestiona i s’ha gestionat històricament un espai tan particular i significatiu com l’Horta de València. La séquia de Montcada és un dels sistemes hidràulics més antics de les terres...