Congrés ‘Regadiu, societat i territori’

,

Els regadius tradicionals constitueixen una de les més valuoses interaccions entre naturalesa i cultura desenvolupades per la Humanitat. Han estat històricament una peça clau en l’evolució de nombrosos pobles i ciutats en medis àrids i semiàrids. Són espais que encara presenten una alta capacitat productiva, acompanyada de destacats valors socials i culturals. Es tracta a més, d’ecosistemes que resulten un clar exemple d’una prolongada gestió sostenible, en termes socials i ambientals.

L’estudi d’aquests artefactes de natura i cultura ha estat abordat per experts de diverses disciplines. El Congrés Regadiu, Societat i Territori pretén reunir a tots aquells interessats en els regadius tradicionals, a fi de constituir un punt de trobada en què reflexionar sobre el passat, el present i el futur d’aquests espais.

El congrés abordarà l’anàlisi de l’evolució històrica dels regadius tradicionals, considerant aspectes tecnològics, agronòmics, socials i institucionals. Aprofundirà en l’anàlisi dels seus valors, presents i potencials, com a paisatges culturals. A més, discutirà el repte que suposen els processos d’urbanització i modernització, i les estratègies encaminades a enfortir-ne la viabilitat socioeconòmica i assegurar-ne la preservació.

El congrés servirà per a retre homenatge al professor Thomas F. Glick, els treballs del qual han estat una contribució essencial a l’estudi històric dels regadius i un estímul permanent per al reconeixement i protecció d’aquest patrimoni social i ambiental.

Skills

Posted on

18 setembre, 2014