Millora del regadiu històric a l’horta de Godella

El terme municipal de Godella forma part de la comarca de l’Horta i comprèn una superfície de 8,3 kilòmetres quadrats, part de la qual està dins del complex sistema de regadius històrics vinculats a la Reial Séquia de Montcada i a la Séquia de Tormos.

L’horta de Godella, amb les partides del Barranquet, el Coscollar, Dorda, la Muntanyeta i Beniau, és un espai agrícola protegit en el planejament urbanístic del municipi i integrat a l’Arc de Montcada, nom que

rep el perímetre de reg entre Godella i Alfara i que té com a límit nord el barranc del Carraixet.

Aquest projecte s’emmarca en l’acord del Consell Agrari Municipal de Godella (20 d’octubre de 2014), arran del qual es va adjudicar la redacció d’un “projecte tècnic per a l’execució dels treballs necessaris per a la recuperació i millora de les infraestructures de reg associades amb l’entorn de l’Horta de Godella”.

Els objectius

El document proposa les bases per a la recuperació i millora del sistema de regadiu històric de Godella associat amb la Reial Séquia de Montcada i d’una xicoteta superfície agrícola vinculada a la Séquia de Tormos. El propòsit de les actuacions projectades es resumeix en els següents punts:• Garantir el bon estat i funcionament hidràulic de la xarxa de reg tradicional per a un maneig i una distribució correcta de les aigües.

• Millorar les condicions que possibiliten un ús agrícola més eficient i recuperar l’activitat agrícola en espais abandonats o marginals de l’horta de Godella.

• Restaurar, recuperar i conservar el patrimoni cultural hidràulic de l’horta de Godella, donat l’interès històric i paisatgístic del territori sobre el qual es treballa.

• Afavorir l’existència de corredors de biodiversitat i refugis de fauna que milloren l’estat de conservació ambiental de l’àmbit de l’Horta.

• Millorar la capacitat de l’horta de Godella com a espai receptor de visitants i usuaris i com a eix de divulgació de la riquesa d’aquest interessant paisatge cultural agrari.

Actuacions

El projecte realitza una anàlisi diagnòstica en la qual es valora l’estat actual de conservació en què es troba el sistema de reg i les infraestructures associades. Es proposa una sèrie d’accions sobre el canal principal de la séquia de Montcada, sobre les preses del canal principal (s’identifiquen un total de 15 preses) i també sobre gran part de la xarxa hídrica que vertebra aquest territori (més de 16 quilòmetres de llargària).

Per a la consecució dels objectius plantejats es contemplen les següents accions:

• Treballs d’adequació de millora del canal principal de la RSM

• Adequació i restauració de les preses principals (rolls)

• Actuacions de millora de la xarxa de reg

• Actuacions de recuperació del patrimoni hidràulic i adequació d’equipaments culturals

• Elaboració de material didàctic de difusió del patrimoni hidràulic de Godella

Skills

Posted on

16 desembre, 2015