Banc de palla d’arròs

El projecte de crear un banc de palla d’arròs és una iniciativa d’Acció Ecologista-Agró i L’Aixada com Eixida a la qual s’han sumat la Fundació Assut i altres col·lectius i entitats. Es tracta d’avançar en el desenvolupament d’iniciatives que permeten aprofitar un residu agrícola com és la palla de l’arròs, el qual, actualment, és abandonat al camp.

Després de la introducció de les recol·lectores en el procés de recol·lecció de l’arròs, la palla ha deixat de ser útil per als agricultors. Aquest residu queda al camp, amb la qual cosa cal fer una gestió posterior que afavorisca la seua incorporació al sòl. Davant els costos elevats que suposa l’empacat i la retirada de la palla dels camps, els agricultors opten majoritàriament per deixar abandonat aquest residu sense arribar a completar les labors que haurien de realitzar-se amb el suport de les ajudes agroambientals procedents de la Unió Europea.

Amb l’abandó de la palla al sòl, s’accentuen determinats problemes ambientals, especialment quan els arrossars són inundats després de la collita, la qual cosa es tradueix en una degradació de l’aigua i un augment d’emissions de gasos hivernacle. La crema de la palla, per les seues emissions atmosfèriques de diòxid de carboni, o la retirada mecànica del camp, pel seu elevat cost econòmic (i també energètic), no semblen la solució.

El Banc de Palla és un intent a xicoteta escala d’oferir opcions alternatives per l’aprofitament d’aquest subproducte agrícola, que de fet pot tindre múltiples aplicacions: encoixinats en horts ecològics, bioconstrucció, mantes per a l’estabilització de talusos, disseny de jardins, llits de galliners i estables, ús en ramaderia…

Els objectius

El projecte del Banc de Palla espera aconseguir una sèrie d’objectius:

▪ Oferir una eina que permeta posar en contacte agricultors i usuaris interessats a disposar de palla d’arròs per a diferents usos.

▪ Cercar alternatives a l’abandó de la palla de l’arròs en el camp i minimitzar els impactes ocasionats per una mala gestió d’aquestes restes agrícoles després de la collita.

▪ Revaloritzar i donar utilitat a un residu o subproducte agrícola.

▪ Possibilitar una millor integració del cicle del cultiu de l’arròs al llarg de tot l’any.

▪ Millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’arrossar en un entorn tan valuós com és l’Albufera.

Organitzadors i col·laboradors

Com adquirir bales de palla

Cada any s’obri un període de convocatòria per a poder sol·licitar i encarregar la quantitat de bales de palla que cada usuari necessite.

El preu oferit depèn de cada temporada i va destinat a cobrir les despeses d’embalat.

Skills

Posted on

22 desembre, 2015