Arròs i conservació d’aiguamolls

La Fundació Assut, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, el Parc Natural de l’Albufera y SEO/BirdLife, organizan una jornada de formación sobre arrozales y conservación de humedales. El simposio tiene como objetivo dar a conocer a la sociedad, el mundo académico y, en particular, el sector agrícola (agricultores, técnicos y profesionales), la estrecha vinculación que mantienen los arrozales con la conservación de un gran número de humedales en el mundo y, muy especialmente, en la cuenca del Mediterráneo.

Col·laboradors

 

Arrossars i aiguamolls

Gran part dels aiguamolls a Europa s’han vist profundament alterats per l’activitat de l’home. L’agricultura i, en concret, el cultiu de l’arròs han suposat un canvi important en la naturalesa dels ecosistemes aquàtics originals, especialment en els països del Mediterrani. D’altra banda, l’existència d’aquest cultiu pot resultar beneficiosa per a una important comunitat d’aus aquàtiques que troben, en els arrossars, un hàbitat alternatiu. Permet, a més, el desenvolupament d’un interessant agroecosistema aquàtic. No obstant això, el valor ambiental dels arrossars depén en gran manera de les pràctiques agronòmiques que es duen a terme en aquestos espais. L’ús de fertilitzants i productes fitosanitaris, el maneig de l’aigua, el control de la vegetació i la gestió dels arrossars fora del període de producció són elements que mereixen una profunda reflexió. Encara més, si es té en compte que l’agricultura ha de ser una garantia per a la conservació i sostenibilitat dels nostres paisatges, de la biodiversitat i de la salut humana.

Objectius

Los objectius d’aquestes jornades es concreten en els punts següents:

  • Difondre i donar a conéixer els valors que reunixen els arrossars com a ecosistema agrícola íntimament relacionat amb un gran nombre d’aiguamolls.
  • Millorar el grau d’integració i conservació de l’espai agrícola a través de la incorporació de noves pràctiques agronòmiques i de nous coneixements.
  • Generar un fòrum de discussió i reflexió que possibilite un major acostament entre el sector
    agrícola i la societat, i afavorir la coresponsabilitat en la conservació del territori.
  • Promoure un ús agrícola sostenible, establit baix criteris de qualitat, producció i viabilitat, a través dels quals s’aconseguisca una conservació dels valors naturals, de la biodiversitat i del paisatge i de la salut humana.
  • Millorar el grau de coneixement i promoure la investigació en relació amb els valors naturals, culturals, històrics i econòmics dels arrossars.

Continguts

Les jornades s’han estructurat en diferents àrees de coneixement atenent als continguts que s’impartixen:

L’arrossar com a ecosistema aquàtic

El propòsit d’aquesta secció és oferir informació sobre el paper que poden arribar a complir els arrossars com a ecosistema aquàtic, valorar la biodiversitat (fauna i flora) que estos espais atresoren, així com definir els cicles biològics que se succeïxen al llarg de l’any, etc.

Pràctiques agronòmiques i conservació d’aiguamolls

Es pretén aportar la informació relacionada amb determinades pràctiques agronòmiques que poden posar-se en marxa i que vagen dirigides a minimitzar l’impacte ocasionat per algunes activitats agràries (mètodes de control de plagues i malalties, sistemes de gestió d’aigua i maneig del restoll, pràctiques agronòmiques compatibles…).

El futur de l’arròs i els nous usos

El sector de l’arròs, com a bona part de les produccions agrícoles, s’enfronta a un futur infestat de dubtes. El caràcter multifuncional que complixen els arrossars en la conservació de determinats valors naturals i culturals pot ser una de les raons que motiven bona part de les polítiques de suport des de les administracions públiques.

Publicacions

Skills

Posted on

28 febrer, 2012