Dones africanes a l’Horta

“Dones africanes a l’Horta” és un projecte de diferents entitats que vol donar suport a l’Associació de Dones Africanes de Paterna en l’enfortiment de les seues capacitats, tant com a associació com pel que fa a la realitat particular de les seues integrants. El projecte tracta de generar un canal de comunicació i transmissió intercultural que permeta processos d’inclusió, relació i diàleg entre col·lectius en un mateix territori, així com el desenvolupament i la millora socioeconòmica d’aquest col·lectiu en risc d’exclusió social mitjançant l’activitat agrícola a l’Horta de València.

Entitats col·laboradores

El projecte està coordinat pel Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), i en ell participen com a socis la Fundació Assut, l’Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC) i l’Asociación de Mujeres Africanas de Paterna (AMAP). Compta amb el suport d’Obra Social La Caixa, entitat que, en el marc de la convocatoria de Acción Social e Interculturalidad corresponent al Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials de 2016, finança part de les accions desenvolupades (de gener 2016 a gener de 2017) amb una dotació de 41.970 euros.

Context territorial

L’Horta és un territori de complexes relacions ambientals, socials i culturals, en constant construcció i molt dinàmiques. Aquesta complexitat, sumada a la del propi treball agrícola d’aquestes dones, així com la pròpia interculturalitat, posa de manifest la necessitat d’establir diàlegs i processos de coneixement col·lectiu entre els diferents agents territorials i socials.

En l’actual context de crisi, moltes persones veuen en l’agricultura una manera de subsistir i contribuir a l’economia familiar. És el cas de les dones africanes de Paterna. La riquesa i l’intercanvi cultural resulta així un element fonamental en la recuperació de l’Horta de València i en la creació de models alternatius sostenibles de gestió dels paisatges urbans i periurbans.

Resum

El projecte és una proposta que unifica diferents línies de treball i processos, que sorgeix del diagnòstic de necessitats realitzat amb la pròpia associació en 2014. A partir de l’activitat agrícola de l’AMAP i en el marc de tres blocs de treball interrelacionats entre si, es pretén proporcionar les eines per a millorar i enfortir el col·lectiu de dones i la seua qualitat de vida, i per a generar xarxes territorials de col·laboració.

El primer bloc, de recerca col·laborativa, constitueix una eina per a la innovació social basada en l’aprenentatge compartit mitjançant tècniques de la recerca antropològica i audiovisual. Aquest bloc es complementa amb formació audiovisual per a la construcció de la narrativa, el maneig de la càmera i l’enregistrament i el muntatge com a eina innovadora per a visibilitzar l’activitat de l’associació.

El segon bloc, dirigit a fer forta la comunitat, consisteix en activitats orientades a la millora de l’organització de l’associació i de la seua activitat agrícola, basades en la formació i l’assessorament sobre temes d’interès detectats: territori; activitat agrícola i canals de comercialització; conciliació familiar i salut comunitària, i associacionisme.

Finalment, el tercer bloc de comunicació i difusió, consistirà en la reactivació i dinamització del blog i de les diferents eines que ofereix Internet de l’AMAP per les pròpies destinatàries i la maquetació i difusió del treball audiovisual realitzat en el primer bloc.

Objectius

Els objectius del projecte són els següents:• Millorar la participació de l’AMAP en el teixit social del territori, millorant en el coneixement propi així com dels diferents agents socials i territorials que existeixen a l’Horta.

• Potenciar l’enfortiment comunitari de l’AMAP a nivell intern i amb el seu entorn, incloent el suport a una activitat agrícola econòmicament sostenible.

• Visibilitzar i divulgar al conjunt de la societat les activitats productives i culturals de l’AMAP.

Activitats

Després del període de diagnòstic i disseny del projecte dut a terme en 2014, en una segona etapa s’ha desenvolupat una sèrie d’iniciatives encaminades a aconseguir els objectius plantejats:

• Recerca col·laborativa: desenvolupament d’eines de recerca col·laborativa i formació audiovisual.

• Intercanvis d’experiències: jornades de presentació i difusió del projecte, trobades lúdiques i interculturals, taules de discussió i iniciatives similars.

• Sessions formatives: tallers dirigits a l’organització social i salut comunitària; territori, tècniques agrícoles i assessorament en la comercialització productes agrícoles africans i locals.

• Formació en eines d’Internet: blog, web.

• Comunicació i difusió: suport en el desenvolupament de la web, xarxes socials, comunicats de premsa, muntatge de vídeo documental, etc.

Skills

Posted on

16 març, 2016