Les polítiques agroalimentàries locals des de l’economia feminista

Una aproximació a les polítiques agroalimentàries locals des de l’economia feminista. La revisió de l’Estratègia Agroalimentària Municipal.

Descripció

Les polítiques públiques agroalimentàries juguen un paper clau en la configuració i l’avanç cap a una alimentació més saludable, articulada amb un territori productiu més sostenible. L’Estratègia Agroalimentària Municipal de València (EAM) ha suposat un avanç molt important en aquest sentit. Però, si bé la producció i consum d’aliments han sigut un eix fonamental per al manteniment i reproducció d’una vida digna, i des d’eixe reconeixement s’abordaven en l’EAM, les càrregues desiguals que els treballs vinculats al conjunt del sistema agroalimentari comporten per a homes i dones havien sigut una qüestió desatesa. Les desigualtats en funció del gènere, l’edat o la procedència són significatives i complexes al llarg del sistema agroalimentari i continuen encara ben arrelades al món agroalimentari, al sistema econòmic, als camps, a les famílies, a les llars i a les cuines.

Aquest treball aprofundeix en l’anàlisi del sistema agroalimentari des de perspectives feministes. Això ha significat parar atenció, d’una banda, a qui, en quines condicions, com i on es produeixen, comercialitzen i distribueixen els aliments i, per una altra, ha significat també preguntar-se qui, on i com assumeix la responsabilitat de garantir aquesta alimentació. A partir de l’anàlisi planteja un conjunt d’accions per contribuir a revertir aquesta situació.

Objectius / Línies d’actuació

Analitzar, des d’una perspectiva feminista, la situació i processos de desigualtat de gènere que operen al llarg de les baules de la cadena que estructuren l’entorn alimentari de València, explorant línies d’actuació que contribuïsquen a transformar aquesta realitat a partir del foment de la corresponsabilitat de tasques i l’anàlisi estratègica de les dones en la transició cap a sistemes alimentaris locals més justos i sostenibles.

Contribuir a la redefinició des del feminisme de la idea d’alimentació sostenible i saludable, prenent en consideració la posició que ocupa l’alimentació en les xarxes quotidianes de sostenibilitat de la vida i com es desenvolupa la seua gestió.

Aterrar i proposar una bateria d’accions a incloure en el Pla d’Acció Local 2020 derivat de l’Estratègia Agroalimentària a partir de les diferents categories d’anàlisi que emergisquen del procés de Revisión de la Estratègia Agroalimentària València 2025 des d’un enfocament feminista.

Data: novembre 2020.

Destinatari: Ajuntament de València.

Col·laboracions: Natalia Castellanos Ayala / Las Naves

Skills

Posted on

17 març, 2021