Estudi per a la mediació i participació en la recuperació de la conca del Vinalopó

Descripció

Aquest estudi es proposa com una primera fase de recerca per al disseny i la implementació del futur pla de participació donada l’extrema complexitat del territori (extensió, alta densitat i multiplicitat de realitats i agents).

Objectius i línies d’actuació

  • Aproximar-se, de manera general, a la realitat social que envolta el riu del Vinalopó.
  • Acostar-se a la manera en la qual les particularitats del riu, per les seues pròpies característiques, han condicionat els usos i les representacions del territori que ho travessa.
  • Conèixer i definir els/les principals agents que intervenen, de forma directa i indirecta, en la conservació/degradació del riu.
  • Aproximar-se al diagnòstic (causes i conseqüències de l’estat actual del riu i propostes d’intervenció) dels/les principals agents.
  • Explorar les principals expectatives entre els/les agents del riu Vinalopó del futur Pla Director i el procés participatiu.
  • Obtenir els discursos més significatius entorn de la realitat del riu i les postures més allunyades entre elles, per a traçar un primer mapa que siga la base per als posteriors processos de mediació i/o participació.

Data: novembre de 2018.

Destinataris: Universitat de València i Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana.

Skills

Posted on

16 març, 2021