L’estat de l’horta de Massamagrell

,

A Massamagrell, com a molts altres municipis de l’Horta, moltes parcel·les agrícoles estan abandonades. Entre les causes hi ha l’absència de relleu generacional en la població agrària, la crisi citrícola i la substitució de propietaris tradicionalment agrícoles per uns altres, no relacionats amb l’activitat agrària, fruit de l’especulació de la primera dècada del segle XXI i el canvi d’usos del sòl.

El resultat ha estat la pèrdua de qualitat del paisatge agrícola i tot un seguit de riscos associats: incendis, proliferació d’abocadors incontrolats, propagació de plagues, aparició de fauna i flora no desitjada… Aquest conjunt d’efectes està influint negativament en la qualitat de vida dels veïns i usuaris d’aquest espai.

L’informe, redactat en 2013, ofereix a les autoritats i tècnics de l’Ajuntament de Massamagrell una visió de la situació de les parcel·les rústiques del terme municipal; un instrument útil, fàcilment actualitzable, que afavorisca la presa de decisions.

Objectius

Els objectius del projecte són els següents:

• Millorar el grau de coneixement de la realitat territorial del municipi de Massamagrell.

• Millorar les condicions que possibiliten un ús agrícola més eficient i recuperar o promoure l’activitat agrícola en espais abandonats o marginals de l’Horta.

• Proporcionar i disposar de la informació necessària per a desenvolupar accions i mesures de planificació i ús territorial en el municipi: banc de terres, horts urbans, tasques de neteja…

• Conservar i millorar la qualitat paisatgística de l’Horta.

Resultats

Per a l’adequada gestió del territori per part dels ajuntaments, resulta indispensable conèixer l’estat en el qual es troben les parcel·les de cultiu del municipi. Es disposa així d’una informació actualitzada i molt útil per a definir programes d’actuació, propostes de desenvolupament territorial o mesures de millora en els àmbits agrícola i urbà locals.

Aquest diagnòstic actualitzat facilita la presa de decisions gràcies a un minuciós treball de camp i al trasllat posterior de les dades obtingudes a paràmetres cartogràfics, estadístics i a un Sistema d’Informació Geogràfica.

Skills

Posted on

21 març, 2016