Els protagonistes de la història agrària de l’Horta de València desapareixen sense que fins ara ningú s’haja ocupat d’arreplegar, ordenar i divulgar els seus records i experiències.

Aquest formidable cabal de sabers, indispensable per a entendre aquests paisatges culturals de l’aigua, és l’objecte de Artxiviu de l’Horta, un projecte que indaga en aquesta memòria i aquesta realitat, i que pretén ser arxiu i vehicle de coneixement, conservació i creació.

Marc territorial

L‘Horta de València és un dels paisatges culturals més singulars i amenaçats d’Europa, carregat de valors històrics, patrimonials, agrícoles, ambientals i econòmics. El paisatge d’aquesta gran horta mil·lenària està constituït bàsicament per una complexa xarxa de camins i sèquies entre camps de cultius, antics nuclis de població i edificacions disperses —alqueries, barraques i molins d’aigua—. L’Horta atresora un ric patrimoni immaterial de valors, quefers rutinaris, activitats i representacions culturals de les comunitats que han sigut protagonistes i generadors d’aquest espai.

Justificació

Artxiviu és un acrònim que reuneix tres conceptes bàsics: arxiu, art i vida. Aquest projecte, mitjançant continguts audiovisuals, gràfics i sonors, pretén recopilar una part de les vivències i el coneixement de la gent de l’Horta de València.

Fa temps que diversos factors amenacen aquest sistema productiu i cultural de l’Horta. La globalització del sistema agroalimentari, el desenvolupament urbà o la pràctica desaparició del relleu generacional al medi agrícola són alguns d’ells.

Els protagonistes de la història agrària de l’horta valenciana van desapareixent sense que n’hi haja una intenció resolta per arreplegar, ordenar, classificar i divulgar les seues experiències personals i professionals, privant-nos així d’un formidable llegat de coneixements, absolutament indispensable per a entendre la complexa matriu d’aquests paisatges culturals.

La pèrdua dels coneixements i ecosabers d’aquests artesans de la terra i l’aigua, ancians en molts dels casos, és irreversible. Arreplegar i conservar aquesta saviesa és essencial per a la comprensió i la sostenibilitat d’aquests espais agrícoles.

Objectius

A quest projecte té per objecte el foment i la producció d’un arxiu documental obert amb continguts vinculats al patrimoni cultural de l’Horta de València per tal de conservar aquest patrimoni i propiciar un major acostament de la societat a través de la creació d’un material audiovisual, gràfic i sonor que mostre aquest llegat des del punt de vista dels seus propis habitants i creadors.

Altres objectius:

▪ Posar en valor l’ofici dels agricultors de l’Horta com a patrimoni immaterial i garantia de futur d’aquest espai agrari i donar a conèixer aquest complex paisatge cultural en la resta del món.

▪ Reunir de manera participativa, mitjançant fotografies, vídeos i enregistraments sonors, el quefer diari i el saber d’aquests agricultors.

▪ Millorar el coneixement i els recursos divulgatius disponibles sobre les labors agrícoles tradicionals de l’Horta de València.

▪ Reconèixer i posar en valor el paper de la dona en la vida quotidiana de l’Horta.

▪ Oferir un espai per a la creació i la difusió de continguts culturals mitjançant una plataforma digital oberta a la gent.

▪ Promoure iniciatives col·lectives i possibilitar la creació d’una xarxa de treball multidisciplinari vinculada a l’Horta de València i altres paisatges culturals afins.

Accions

El projecte contempla la recopilació i mostra d’una sèrie de treballs audiovisuals de diferent enfocament —entrevistes personalitzades, tallers participatius, creació artística— que arreplegaran des de diferents punts de vista part dels valors culturals, humans i socials del paisatge cultural de l’Horta.

▪ Converses de vida

Es tracta de curtmetratges centrats en les experiències de vida d’homes i dones de l’Horta. Mitjançant entrevistes, els protagonistes ens transmeten les seues experiències com a agricultors d’ofici i ens parlen de la seua relació amb el paisatge, de les seues vides al voltant de l’aigua i les sèquies, dels canvis dels quals han sigut testimonis…

▪ Documentals

En aquesta secció s’inclouen treballs de curt i mig metratge de caràcter documental, treballs que manifesten plantejaments de cinema d’autor i una major complexitat narrativa i d’acció. Els documentals, a través d’històries personals o col·lectives, indaguen igualment en la memòria i la realitat de l’Horta, de les seues gents i els seus paisatges.

▪ Accions de memòria col·lectiva

Aquestes accions sorgeixen d’un laboratori d’innovació interdisciplinària i es concreten en la creació d’un banc de coneixement al voltant dels diferents ecosabers dels habitants de l’Horta. Mitjançant tallers participatius i emprant mitjans audiovisuals i multimèdia, anem arreplegant, classificant i difonent part de l’ampli ventall de sabers formals o informals que han configurat l’arrel d’aquests paisatges culturals.

▪ Arxius domèstics

Els arxius domèstics estan constituïts pel material audiovisual i fotogràfic, antic o actual, que els veïns de l’Horta posseeixen o creen i decideixen compartir. Aquest apartat respon a un procés obert que alimenta nous estrats de coneixement i transformació d’allò que ja existeix. Un arxiu viu i participatiu que anirà nodrint-se mitjançant convocatòries puntuals i el contacte directe amb les persones.

Col·laboradors

▪ Departament d’Enginyeria Rural de la Universitat Politècnica de València (UPV)

▪ Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la UPV

▪ Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la UPV

▪ Laboratori de Creacions Intermèdia del Departament d’Escultura de la UPV

▪ Cine Por Venir

▪ Les Espigolaores.

La actividad de Artxiviu de l’Horta ha estat subvencionada pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Color_Fdo_amarillo

Continguts

El projecte Artxiviu compta amb una pàgina web: artxiviu.org. A banda, disposa d’una pàgina en el canal Vimeo que es pot vore en aquest enllaç: Artxiviu on Vimeo.

Skills

Posted on

29 juliol, 2015