El passat 14 de febrer, el Ple del Consell va designar sis nous presidents de les Juntes Rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Pel que fa a l’Albufera, el nomenament va recaure en Carles Sanchis Ibor, doctor en Geografia i professor de la Universitat de València, investigador del Centre Valencià d’Estudis del Reg de la Universitat Politècnica, i membre fundador de la Fundació Assut.

Les Juntes Rectores són òrgans col·legiats de caràcter consultiu en les quals estan representats els diferents interessos socials i econòmics directament implicats en la gestió activa dels Parcs Naturals. A diferència dels directors, els presidents de les Juntes Rectores dels Parcs Naturals no són càrrecs tècnics ni estan remunerats. Els responsables exerceixen la seua labor de manera altruista.


Compromís amb el medi ambient

La Conselleria és la que té competències per a la proposta de candidats a presidir la Juntes Rectores dels Parcs Naturals. Per a això s’han seguit una sèrie de criteris, «com la implicació dels candidats amb el coneixement i la protecció del medi natural».

Les persones designades per a aquests càrrecs formen part d’entitats ciutadanes compromeses amb el medi ambient i pertanyents a l’àmbit universitari, a associacions excursionistes, culturals, conservacionistes o veïnals, així com a perfils que, a títol personal, presenten un important historial de vinculació, coneixement i compromís amb la protecció d’un parc natural en concret.

Juntament amb Sanchis Ibor, el Consell ha designat a Guillem Domingo en la Serra Calderona, Alberto Lillo en les Illes Columbrets, Josep Herrero en la Serra d’Espadà, Joan Barceló en la Serra d’Irta i Alejandro Escalada en les Salines de Santa Pola. Segons Medi Ambient, «amb aquests nous nomenaments, es tracta d’impulsar un paper més actiu i dinàmic de les Juntes Rectores, donant un major protagonisme a la societat civil i potenciant la creació de grups de treball que promoguen iniciatives i propostes i que fomenten la implicació de les entitats ciutadanes en la conservació, la gestió, i el desenvolupament rural sostenible de les àrees protegides».