El projecte associat a l’acord de custòdia del territori que la Fundació Assut manté amb la Comunitat de Regants del Tancat de l’Estell des d’abril de 2011 ha rebut aquest any nou impuls gràcies a l’ajuda concedida per la Fundació Bancaixa i CaixaBank dins de la III Convocatòria Mediambiental, i al suport del Fòrum de Xarxes i Entitats de Custòdia del Territori (FRECT) amb la col·laboració d’Ecoembes.

En el primer dels casos, la dotació concedida de 18.500 euros està destinada a diferents accions relacionades amb la implantació de l’agricultura de precisió, la creació i restauració d’hàbitats, i el seguiment de les comunitats d’aus i macroinvertebrats. En el segon, l’ajuda, de 5.000 euros, forma part del suport a una sèrie d’iniciatives de custòdia del territori urbana i periurbana encaminades a reduir els residus per envasos i a promoure el valor i millorar la qualitat d’aquests paisatges antròpics.

Arròs i sostenibilitat a l’Albufera

En tot cas, les accions patrocinades s’emmarquen en el Projecte del Tancat de l’Estell: Sostenibilitat Territorial d’un Aiguamoll Costaner Mediterrani, una iniciativa que es localitza en aquest tancat arrosser de l’Albufera de València, que ja ha sigut reconeguda en anteriors ocasions —segon premi Becas Soñadores (2011), de Loterías del Estado i National Geographic Channel, i Premi Biodiversitat i Societat de la Generalitat Valenciana (2016)— i l’objectiu últim de la qual és preservar i millorar l’estat de conservació i el bon ús dels recursos naturals, culturals i paisatgístics d’aquest entorn.

Situat en el terme municipal de Sueca, molt prop del Palmar (València) i en una zona d’especial interès per la seua proximitat a la mar i l’estany de l’Albufera, el Tancat de l’Estell és un espai territorial les peculiaritats del qual el converteixen en banc de proves i model de gestió per a espais afins. En la seua superfície pròxima a les tres-centes hectàrees, es troben representats hàbitats naturals i agrícoles de gran significació ambiental, cultural i paisatgística. La pràctica totalitat d’aquest àmbit està dedicat al cultiu de l’arròs, producció que es desenvolupa entre els mesos de maig i octubre. La resta de l’any, des de l’inici de la tardor fins a ben entrada la primavera, el Tancat de l’Estell adquireix un especial valor ambiental i paisatgístic. A això contribueixen la inundació hivernal, el fanguejat puntual dels camps —especialment si es realitza després de la collita— i algunes altres bones pràctiques agronòmiques.

Els objectius per a 2022

L’acord de custòdia té com a fins la restauració ecològica i la millora de l’estat de conservació de la biodiversitat i el patrimoni cultural i natural, així com la implementació d’eines de gestió que puguen servir de model en espais similars, allí on l’activitat agrícola i la biodiversitat siguen les bases que sustenten el paisatge.

L’estratègia de l’acord de custòdia es fonamenta en la negociació «win-win», de manera que les actuacions s’orienten doblement a la millora de la biodiversitat i al benefici de l’activitat agrícola. Així, aquestes passen primer pel diagnòstic de les problemàtiques i la definició dels desafiaments que el cultiu de l’arròs planteja en un Parc Natural com a l’Albufera i, d’altra banda, pel reconeixement dels avantatges i oportunitats que ha de significar per al productor el fet de cultivar arròs en un espai protegit, fonamental per a la conservació de la biodiversitat.

L’estratègia compta des del seu inici amb set programes d’actuació:

– Programa 1: Integració i adequació de practiques de cultiu.

– Programa 2: Actuacions de millora del paisatge natural i humà.

– Programa 3: Aprofitament cinegètic sostenible.

– Programa 4: Diversificació d’activitats compatibles amb l’agricultura.

– Programa 5: Actuacions de millora i restauració de l’hàbitat per a la biodiversitat.

– Programa 6: Treballs d’investigació.

– Programa 7: Participació, difusió i divulgació.

I, per a 2022, la labor de la Fundació Assut es concreta en l’establiment de protocols per a sistematitzar l’obtenció d’informació (alçaments d’informació) sobre avifauna, aigües, nutrients del sòl i hàbitat. Es tracta de protocols que permeten l’obtenció de resultats de seguiment ambiental i la triangulació (relació comparada entre diverses fonts) de dades de camp mitjançant tecnologies com la teledetecció, els sensors de cultiu i l’anàlisi d’aigües i sòls i d’indicadors biològics (macroinvertebrats i avifauna).

Igualment, el treball d’enguany se centra en sensibilitzar la població sobre el valor significatiu d’aquest àmbit territorial dins del Parc Natural de l’Albufera; en l’acompanyament dels agricultors en bones pràctiques de cultiu, i en la innovació tecnològica orientada a la reducció de costos econòmics i ambientals. I, finalment, el projecte contempla també per a aquest cicle el diagnòstic i la resposta a problemàtiques com la gestió de residus, els usos no agraris del territori i la qualitat de l’aigua d’entrada al agrosistema.