Mamprés conjuntament per diferents socis d’Itàlia, Països Baixos i Espanya, entre els quals hi ha la Fundació Assut, aquest projecte proposa un pla pedagògic per al desenvolupament de competències clau en l’educació secundària. Mitjançant una sèrie d’eines i recursos interculturals i intergeneracionals, l’objectiu és promoure el coneixement, el rescat, l’intercanvi i la comunicació creativa de la memòria i el patrimoni associats a l’alimentació local tradicional.

Reunió en el Leeuwarder Lyceum.

Al mateix temps que creix la preocupació davant el desafiament del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, augmenta també la demanda de solucions que incorporen principis de sostenibilitat en diverses facetes de la vida. I, particularment, pel que fa a la producció i el consum d’aliments, és precís reflexionar sobre la complexa relació que existeix entre les nostres decisions d’alimentació i els desafiaments ambientals i socials més complexos.

D’acord amb això, el projecte LOFI parteix de l’interés per contribuir al discurs de la sostenibilitat alimentària i, especialment, a l’objectiu de la seua incorporació a l’àmbit educatiu mitjançant la reflexió i l’adopció de procediments transformadors. Enfront de les fórmules d’ensenyament tradicionals, menys atractives i motivadores, LOFI aposta per la integració d’activitats pràctiques i mètodes d’ensenyament innovadors que contribuïsquen a una millor educació sobre la sostenibilitat i, en definitiva, a una societat més proactiva i compromesa.

Activitat del projecte a Perusa, en 2023.

Un pla pedagògic per a l’aprenentatge creatiu

Amb aquest objectiu, a partir dels sabers tradicionals relacionats amb l’obtenció i el processament d’aliments, el projecte LOFI ha desenvolupat un pla pedagògic que inclou un conjunt d’eines que faciliten als educadors promoure l’aprenentatge, la reflexió i el compromís entre els alumnes al voltant dels sistemes agroalimentaris locals; la seua complexitat, diversitat, adaptabilitat…

En integrar aquests sabers tradicionals locals en l’ensenyament, LOFI no sols pretén preservar aquesta part substancial del patrimoni cultural, sinó també facilitar als estudiants una comprensió més profunda de la relació inseparable entre alimentació, cultura i medi ambient. Mitjançant exercicis pràctics i creatius, utilitzant eines d’arts visuals, aquest projecte planteja experiències d’aprenentatge que fomenten el pensament crític i milloren les habilitats de resolució de problemes.

El pla pedagògic inclou un manual estructurat de manera que els educadors assumisquen fàcilment les idees i principis bàsics de la sostenibilitat alimentària. A efectes pràctics, s’ha desenvolupat un kit d’eines basades en arts visuals —música, còmic, artesania, stop motion i podcast— amb instruccions per a una aplicació i un maneig senzills. Aquest tipus d’eines creatives facilita la documentació i la preservació de les tècniques tradicionals de processament d’aliments, així com de tota una cultura associada. A més, la pàgina web del projecte —pròximament, en diferents idiomes— inclou un mapa en el qual situar i compartir sabers i pràctiques tradicionals relacionats amb l’alimentació.

El còmic com a eina de documentació i registre.

En línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

En equipar els educadors amb coneixements i eines que els permeten ensenyar als alumnes les claus d’una alimentació sostenible, el projecte s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); específicament els que es refereixen a l’educació de qualitat (Objectiu 4) i al consum i la producció responsables (Objectiu 12). En general, es tracta de promoure el coneixement dels sistemes agroalimentaris locals —no sols els propis— i un apoderament de les persones enfocat a la presa de decisions informades i sostenibles.

Mitjançant la participació en el projecte de diferents socis d’Espanya, Itàlia i Països Baixos, cadascú amb diferents iniciatives particulars, el projecte ha aconseguit fusionar diverses perspectives i metodologies, alhora que introduir elements nous d’acció col·laborativa, dins d’aquest camí cap a un objectiu comú de sostenibilitat i transformació social per a un futur més equitatiu i sostenible.

Taller d’artesania amb argila.

Nous mètodes per a la reflexió

En la seua proposta, principalment dirigida a estudiants de secundària, d’abordar i difondre els coneixements i pràctiques tradicionals sobre l’alimentació, el projecte tracta de fomentar el diàleg intergeneracional, la relació amb els majors, i els vincles interculturals. D’altra banda, promou la incorporació dels principis de respecte, responsabilitat i justícia, de compromís amb la comunitat, als processos d’aprenentatge i de creació artística. I, a través d’activitats centrades en el coneixement tradicional i les cadenes alimentàries, anima els estudiants a relacionar-se millor amb el medi ambient i els ecosistemes, i, per tant, a ampliar la seua comprensió dels valors socials i del seu paper com a ciutadans actius i compromesos.

En aquest sentit, el projecte pretén la sensibilització sobre la importància de les pràctiques alimentàries sostenibles i el seu impacte en el medi ambient. A més, en documentar i preservar les tècniques tradicionals de processament d’aliments, vol contribuir a la promoció de la sobirania alimentària i el patrimoni cultural. I, en involucrar a professors i estudiants en debats sobre la mitigació i adaptació al canvi climàtic a través de pràctiques alimentàries, empodera a les persones perquè es convertisquen en agents d’un canvi ambiental positiu.

Reunió en la regió de Frísia, als Països Baixos.

Perusa-Leeuwarden-València

En el projecte LOFI, desenvolupat dins del programa europeu Erasmus+ i coordinat des de l’institut Ingenio CSIC-UPV, participen organitzacions d’Itàlia, Holanda i Espanya la col·laboració de les quals representa la integració de diferents enfocaments i àrees, des de la investigació sobre la sostenibilitat del territori i el paisatge fins a l’educació ambiental i la participació comunitària, passant per l’agricultura social, l’apoderament econòmic i la igualtat educativa.

Des de Perusa (Itàlia), col·laboren la cooperativa social Densa, dedicada a lluitar contra la pobresa educativa en la infància; l’organització Tamat, atenta al desenvolupament de models sostenibles d’agricultura social, i la Universitat de Perusa, a través del Departament de Ciències Agràries, Alimentàries i Ambientals. Per part holandesa, participen en el projecte House of Design, organització que promou el disseny i l’artesania locals, i l’institut Leeuwarder Lyceum. Entre els socis valencians, al costat de la Universitat Politècnica de València, intervenen l’IES Campanar i la Fundació Assut.