Estudi de l’ecologia dels macroinvertebrats a la marjal

,

La Fundació Assut ha comptat amb el suport i els mitjans de l’equip dirigit per Juan Rueda, especialista en macroinvertebrats aquàtics continentals (consultoria ambiental Agulim) i professor associat al Departament de Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València, per a dur a terme una primera aproximació a l’ecologia dels macroinvertebrats en el tancat de l’Estell. Aquest treball, el qual es va completar amb altres línies d’actuació, anava dirigit a valorar l’estructura ecològica dels macroinvertebrats aquàtics presents durant el cicle del cultiu de l’arròs i comparar-la amb altres zones arrosseres, tant del Parc Natural de l’Albufera com d’altres zones de cultiu de la marjal de Pego-Oliva, les quals s’utilitzen com a control.

Justificació

Els macroinvetebrats aquàtics són uns excel·lents bioindicadores de la qualitat del medi natural. Depenent de les espècies i grups presents en un arrossar, un es pot fer una idea de quina és la qualitat ambiental d’un ecosistema. En gran part dels aiguamolls del Mediterrani, els arrossars constituïxen un hàbitat alternatiu als aiguamolls naturals on moltes aus aquàtiques obtenen la major part del seu aliment, d’ací que les mesures i pràctiques de gestió aplicades als arrossars tinguen una especial importancia.

Metodologia

El seguiment ha contemplat el mostreig dels invertebrats presents en dos ambients diferenciats; els que residixen dins del substrat (bentos) i les arrels de l’arròs, i els invertebrats existents en la columna d’aigua que es refugien en les mates d’arròs. A més, es realitza una anàlisi fisicoquímica in situ (pH, temperatura de l’aigua, contingut d’oxigen en l’aigua, conductivitat, salinitat, alcalinitat i cloruros) amb el propòsit de valorar la qualitat de les aigües.

Objectius

Un dels objectius del treball és obtindre un inventari faunístic i definir una sèrie d’índexs com el de diversitat de Shannon (H’), a partir de la quantitat de taxons existent junt amb un equilibri de la quantitat d’individus de cada espècie, i l’índex del mode de nutrició (IMN), que es basa en l’aliment disponible en un medi aquàtic en relació amb cada especialització a l’hora d’obtindre aquest aliment (predadors, omnívors, herbívors, detritívoros, xupladors herbívors, xupladors predadors, ramoneadores, raspadors, filtrants i limnívoros). D’una altra banda, també s’han obtingut valors relacionats amb la riquesa faunística o el número de taxons existents en aquests arrossars, amb l’objecte d’aproximar-nos a una millor gestió del medi aquàtic lligat al cultiu de l’arròs.

Col·laboradors

Aquestes accions formen part del projecte del Sostenibilitat territorial en un aiguamoll costaner mediterrani: Tancat de l’Estell (Parc Natural de l’Albufera), iniciativa presentada per la Fundació la qual va obtindre el segon premi en la convocatòria Becas Soñadores 2011.

  • Loterías del Estado
  • National Geographic Channel
  • Agulim

Data

2011.

Skills

Posted on

2 maig, 2011