Tancats de Mília i l’Illa: Supervisió del seguiment ambiental

,

El Tancat de Mília i el Tancat de l’Illa són dos aiguamolls artificials situats en el Parc Natural de l’Albufera, propietat de la societat pública Acuamed i, entre 2014 i 2019, operats per Pavagua Ambiental a fi d’aconseguir un doble objectiu:

 • la millora de la qualitat de les aigües que circulen pel seu sistema i, en conseqüència, el suport a la reducció de l’estat eutròfic de la llacuna de l’Albufera,
 • la recuperació d’hàbitats que es troben escassament representats o en estat de degradació al Parc Natural de l’Albufera, donant suport a la potenciació de la biodiversitat en l’entorn protegit.

La gestió es concreta en un sistema de seguiment ambiental que s’ha anat enriquint any rere any per a diagnosticar i avaluar la consecució dels objectius relacionats amb la potenciació de la biodiversitat i la recuperació ambiental de l’espai.

En aquest temps, s’ha desenvolupat els següents seguiments ambientals:

 • Seguiment d’avifauna
 • Seguiment de la població de tortugues
 • Seguiment d’altres rèptils
 • Seguiment de la ictiofauna
 • Seguiment de mamífers predadors
 • Seguiment de la vegetació
 • Seguiment de variables biològiques (fitoplàncton/clorofil·la, zooplàncton, macroinvertebrats)
 • Seguiment d’ús públic

La Fundació Assut ha col·laborat en els diferents seguiments ambientals duts a terme, així com en l’assessorament al coordinador dels aiguamolls artificials per a la millora del sistema de seguiment d’avifauna i d’altres matèries.

Abast dels treballs

La Fundació Assut ha prestat assessorament en els assumptes relacionats amb la gestió dels aiguamolls artificials a fi de contribuir a la presa de decisions en les següents àrees de treball:

 • Adaptació de les estratègies de gestió i de seguiment, concorde al respecte a la naturalesa particular del Tancat de Mília i el Tancat de l’Illa.
 • Adequació de les metodologies emprades pels diferents grups de treball implicats en el seguiment ambiental.
 • Valoració en relació amb la consecució o no dels objectius plantejats.
 • Respecte a les condicions de qualitat ambiental i tranquil·litat necessàries per a la protecció dels hàbitats que conformen els aiguamolls artificials.

Seguiment de l’avifauna

El paper de la Fundació Assut en el marc de l’acord ha tingut especial incidència en el seguiment d’avifauna:Supervisió de la metodologia i els resultats de les Estacions d’Esforç Constant (EEC) d’anellament científic.

 • Censos mensuals d’aus aquàtiques.
 • Registre d’observacions rellevants d’aus mitjançant l’eina Birding Albufera.
 • Diagnòstic de camp

Data

2018-2019.

Skills

Posted on

2 maig, 2018