El próximo viernes, 8 de junio, iremos al Delta del Ebro a visitar el IRTA (Instituto de Investigación de la Generalitat de Cataluña adscrito al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural) y a conocer la experiencia de producción ecológica de arroz en el Riet Vell. Nos guiarán, respectivamente, Maria del Mar Catalá y Juan Carlos Cirera.

La excursión es gratuita, abierta a todo el mundo pero dirigida principalmente a agricultores arroceros, técnicos y estudiantes, y está limitada según la disponibilidad de plazas.

Quienes estéis interesados en venir, enviadnos un correo a info@fundacioassut.org o seguid los pasos que se indican en esta misma convocatoria. Tendréis respuesta antes del jueves. La salida está prevista a las 8 h desde la Universidad Politécnica (escultura del toro de Osborne). Comeremos en el Delta y volveremos a Valencia por la tarde.

El pròxim divendres, 8 de juny, anirem al Delta de l’Ebre a visitar l’IRTA (Institut d’Investigació de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) i a conèixer l’experiència de producció ecològica d’arròs al Riet Vell. Ens guiaran, respectivament, Maria del Mar Català i Juan Carlos Cirera.

L’excursió és gratuïta, oberta a tothom però dirigida principalment a llauradors arrossers, tècnics i estudiants, i està limitada a la disposició de places.

Els qui estigueu interessats a vindre, envieu-nos un correu a info@fundacioassut.org o seguiu els passos que s’indiquen en aquesta mateixa convocatòria. Tindreu resposta abans del dijous. L’eixida està prevista a les 8 h des de la Universitat Politècnica (escultura del bou d’Osborne). Dinarem al Delta i tornarem a València de vesprada.