Hortografies

Hortografies

Hortografies és una mostra audiovisual que té com a objecte donar a conéixer la realitat de l’horta i dels regadius tradicionals: els seus valors naturals i culturals, les pressions que amenacen de fer-los desaparéixer, les dificultats per a trobar alternatives per a...