La Fundació Assut colabora en la coordinación y desarrollo del III Congrés d’Estudis de l’Horta Nord, que organiza el Centre d’Estudis de l’Horta Nord junto con la Universitat Politècnica de València.

La Fundació Assut col·labora en la coordinació i desenvolupament del III Congrés d’Estudis de l’Horta Nord, que organitza el Centre d’Estudis de l’Horta Nord juntament amb la Universitat Politècnica de València.